Vår profil

revy

På Elvebakken er vi opptatt av at skole skal være noe mer. Det skal være satsing på fremtiden, muligheter for personlig utvikling og opplevelser. Vi er en skole med elever fra alle ungdomskoler i byen, noe som gir et spennende elevmiljø.

Skolebygget gjenspeiler den åpne kulturen – elevene arbeider i baser, klasserom, kontorlandskap, auditorier og grupperom. I tillegg har vi en rekke små, uformelle møteplasser der det også foregår læringsarbeid. 

Vi har en pedagogisk modell som kombinerer ordinær, lærerstyrt undervisning og studietid der elevene selv velger hvilke fag de vil arbeide med. I studietiden fungerer lærerne som veiledere. Vi tilbyr ellers et spennende elevmiljø der utenomfaglige aktiviteter, kunst, kultur og revy er en naturlig del av skolehverdagen.

I løpet av skoleåret 2015-2016 åpner vi et nytt senter for studier, veiledning, kurs, karriererådgiving og kulturopplevelser. Her kan du få hjelp til det meste fra kildesøk til 3D-printing. Her finner du våre dyktige rådgivere, bibliotekar, IKT-helpdesk og profesjonelle lærere. 

I nabobygget har vi et eget senter for realfag. Bygget rommer spesialrom for fysikk, kjemi og biologi og har også en avansert bølgetank. Vi har knyttet til oss spennende fagmiljøer innen realfagene, spesielt innen alternativ energi, miljø, informatikk og geofag. Realfagsavdelingen har i flere år samarbeidet med Hafslund om fornybar energi. Solcellepanelene som er montert på taket er et resultat av dette samarbeidet.   

Elvebakken har et omfattende internasjonaliseringsprogram. Hvert år reiser 30 Vg2- elever til Durham for å ta 2. klasse ved et engelsk college. Elever som har kinesisk programfag deltar i et toukers studieopphold i Nanjing i Kina, elever på studiespesialisering med formgiving reiser hvert år på studietur til Roma og elever som velger teknologi- og forskningsfag deltar i et studieopphold ved Strathclyde University i Glasgow, Skottland (denne turen er tatt ut av reiseprogrammet i år, se reiseprogrammet under). I tillegg reiser flere andre klasser/elever på studietur både innenlands og utenlands. Programmet varierer fra år til år. 

Alle elever disponerer en bærbar PC eller Macbook Pro.

Se Elvebakkenfilmen som gikk på kino her. 

Følg oss på Facebook