Vår profil

revy

Elvebakken er en videregående skole med over 1400 elever og 150 lærere. Elevene kommer fra over 50  ungdomskoler i byen. Dette gir et spennende og variert elevmiljø. Elvebakken ligger sentralt plassert i det vi kaller "den kreative aksen» langs Akerselva - fra Kunsthøgskolen til DogA og kulturkirken Jakob. Elvebakken tilbyr studiespesialisering, elektrofag, studieforberedende medier og kommunikasjon, studieforberedende kunst, design og arkitektur, design og håndverk og interiør og utstilling. Høsten 2018 starter også et nytt studieforberedende tilbud med elektrofag. Det viser seg nemlig at høyere utdanning i stadig større grad ønsker seg elever som "kan noe" eller "har noe i hendene" sammen med høyt faglig nivå.

Pedagogisk modell

Vi har en pedagogisk modell som kombinerer ordinær, lærerstyrt undervisning og studietid der elevene selv velger hvilke fag de vil arbeide med. I studietiden fungerer lærerne som veiledere. Vi strekker oss langt for å tilrettelegge for elever som brenner for prosjekter, og vi tilbyr et spennende elevmiljø der utenomfaglige aktiviteter, lørdagsskole, kunst, kultur og revy er en naturlig del av skolehverdagen.

Skolebygget gjenspeiler den åpne kulturen – elevene arbeider i baser, klasserom, kontorlandskap, auditorier og grupperom. I tillegg har vi en rekke små, uformelle møteplasser der det også foregår læringsarbeid. 

Skoleåret 2015-2016 åpnet vi Solli plass, som er vårt senter for studier, veiledning, kurs, karriererådgiving og kulturopplevelser, hvor du kan få hjelp til det meste fra kildesøk til 3D-printing. Her finner du våre dyktige rådgivere, bibliotekar, IKT-helpdesk og profesjonelle lærere. Høsten 2017 åpnet vi nye lokaler over gata for Kunst, design og arktektur som får klasserom/ateliér med store glasstak og fantastisk lys.

Utdanningsprogrammmene

I nabobygget har vi et eget senter for realfag i H-bygget.. Bygget rommer spesialrom for fysikk, kjemi og biologi og har også en avansert bølgetank. Vi har knyttet til oss spennende fagmiljøer innen realfagene, spesielt innen alternativ energi, miljø, informatikk og geofag. Realfagsavdelingen har i flere år samarbeidet med Hafslund om fornybar energi. Solcellepanelene som er montert på taket er et resultat av dette samarbeidet. Vi samarbeider også med Passion 4 Ocean og havforskningsmiljøer. Ved siden av ligger Sporveisbygget, der vi har etablert lokaler for Kunst, design og arkitektur, med lys fra takvinduer og eget galleri i underetasjen.  

Vi har slått sammen utdanningsprogrammene studieforberedende medier og kommunikasjon, studieforberedende kunst, design og arkitektur, medieproduksjon, design og håndverk, samt interiør og utsilling til en stor, kreativ avdeling. Kreativ består av over 500 elever og 30 kreative lærere. Tanken er å få glede av felles grunnkompetanse og mulighetene for felles kreative prosjekter. Vi er opptatt av å være tett på  virkeligheten og har i det siste samarbeidet med NRK, Aftenposten, Nasjonabiblioteket, Trigger, Fotogalleriet, Oslo Arkitekturtriennale, Mathallen og mange andre eksterne oppdragsgivere. 

Internasjonalisering  

Elvebakken har et omfattende internasjonaliseringsprogram. Hvert år reiser 30 Vg2- elever til Durham for å ta 2. klasse ved et engelsk college. Elever som har kinesisk programfag deltar i et toukers studieopphold i Nanjing i Kina. I flere år har elever på studiespesialisering med formgiving reist til Roma. Elever som velger teknologi- og forskningsfag har deltatt i et studieopphold på et universitet som matcher fagligheten. I tillegg reiser flere andre klasser/elever på studietur både innenlands og utenlands. OBS: Programmet varierer fra år til år. 

Alle elever ved Elvebakken disponerer en bærbar PC eller Macbook Pro.

Se Elvebakkenfilmen som gikk på kino her. 

Følg oss på Facebook