Hovedseksjon

Vår profil

revy

Elvebakken er en videregående skole med over 1400 elever og 150 lærere. Elevene kommer fra over 50  ungdomskoler fra samtlige bydeler i byen vår. Dette gir et spennende og variert elevmiljø. Elvebakken ligger sentralt plassert i det vi kaller "den kreative aksen» langs Akerselva - fra Kunsthøgskolen til DogA og kulturkirken Jakob. Vi tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram:

 

Studieforberedende program:

  • Studiespesialisering
  • Studieforberedende Medier og Kommunikasjon
  • Studieforberedende Kunst, Design og Arkitektur
  • Studieforberedende med Elektrofag (ELST) 
  • Studieforberedende med informasjonsteknologi og medieproduksjon (IMST)

De studieforberedende programmene inneholder et rikt fagvalg både for realfag, humaniora og kreative fag. Alle elever kan velge fra flere utdanningsprogram. Det betyr at du kan ta realfag som gir kompetanse for å studere medisin samtidig som du for eksempel går på Medier og kommunikasjon. Hvem blir ikke glad for å møte leger som kan kommunisere? En samfunnsviter som kan lage visuell formidling? Eller en elektroingeniør som har praktisk kompetanse innen elektrofagene?

 

Yrkesfaglige program:

  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Elektro og datateknologi

Behovet for kompetansen en yrkesfaglig utdanning gir blir stadig mer etterspurt i Norge, og særlig i Oslo. Å velge yrkesfag på Elvebakken skal åpne alle dører, fremfor ikke stenge noen. Hos oss kan du for eksempel, mens du går på et ordinært yrkesfaglig utdanningsprogram, velge matematikk du trenger for å komme inn på høyere utdanning i kombinasjon med påbygg til studiekompetanse.

 

Realfag:

I nabobygget har vi et eget nyrenovert senter for realfag i H-bygget. Bygget rommer spesialrom for fysikk, kjemi og biologi og har også en avansert bølgetank. Vi har knyttet til oss spennende fagmiljøer innen realfagene, spesielt innen alternativ energi, miljø, informatikk og geofag. Vi har hatt samarbeid med flere eksterne aktører avhengig av hva som er mest relevant for elevenes læringsprosjekter.

 

Skolen som relevant læringsarena:

Vi tilbyr en rekke fagområder og ser nytten av å tenke flerfaglig og på tvers av faggrenser - på samme måte som i resten av verden. Vi er opptatt av å være tett på virkeligheten. De siste årene har vi opparbeidet og renovert flere nye verksteder til bruk både i fag og på tvers av fag, som gjør at våre elever kan jobbe mer praktisk i alle fag, der det å lære gjøres som våre elever sier: Med både hode og hender.

 

Pedagogisk modell:

Vi har en pedagogisk modell som kombinerer opplæring i grupper og studietid der elevene selv velger hvilke fag de vil arbeide med. I studietiden fungerer lærerne som veiledere. Vi strekker oss langt for å tilrettelegge for elever som brenner for prosjekter, og vi tilbyr et spennende elevmiljø der utenomfaglige aktiviteter, lørdagsskole, kunst, kultur og revy er en naturlig del av skolehverdagen. Alle våre elever skal være en aktiv ressurs for egen og andres læring. Derfor jobber alle elever i grupper på fire, som rullerer gjennom året. Det handler om å lære seg samarbeid, gjensidig forpliktelse og toleranse. Det handler om fremtidskompetanse. Hos oss er elevmedvirkning satt i system. Våre elever er med å påvirke hvordan vi driver skolen vår, og hvordan de selv lærer i fagene gjennom å lære å gjøre gode valg. Skolebygget gjenspeiler den åpne kulturen – elevene arbeider i baser, klasserom, verksteder, kontorlandskap, auditorier og grupperom. I tillegg har vi en rekke små, uformelle møteplasser der det også foregår læringsarbeid. Solli plass, er vårt senter for studier, veiledning, kurs, karriererådgiving og kulturopplevelser. Her finner du våre dyktige rådgivere, bibliotekarer og profesjonelle lærere. Alle elever ved Elvebakken disponerer en bærbar PC eller Macbook avhengig av hva fagene har behov for.

 

Internasjonalisering:

Elvebakken har et bredt internasjonaliseringsprogram. Hvert år reiser en gruppe Vg2-elever til Durham for å ta Vg2 ved et engelsk college. I tillegg reiser grupper av elever i programfag på studietur til ulike destinasjoner i Europa. Elevgrupper inviteres til å søke om å reise på studietur hvert år og med det er elevene også tydelig involvert i planlegging og målsetninger med å delta på en slik studietur. Programmet vil derfor variere fra år til år.

 

Følg oss på Facebook hvis du vil vil vite mer om hva som skjer.... 

For årets reiseprogram - kontakt skolen.