Hovedseksjon

Unesco

Her fra markering av FNs menneskerettighetsdag og feiring av skolens Unescostatus

Skolen har nylig fått status som Unesco-skole. Unesco er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Skolenettverket vi nå er en del av inkluderer 182 land, og mange flere skoler. Det å være en del av Unesco-nettverket er en ære som gis til særlig engasjerte skoler med en internasjonal profil, men det forplikter også.

I den forbindelse har skolen i år opprettet en Unesco-gruppe med fem elever og to lærere, som samarbeider om å planlegge markering av FN-dager og sammen definere Elvebakkens Unesco-profil. Årets gruppe har dessuten utarbeidet en egen Elvebakkenversjon av Unescologoen.
Skolens Unesco-gruppe har ansvar for planlegging og markering/gjennomføring av FN-dager på skolen, samt implementering av Unescos verdier i aktiviteter ved skolen.

Elevgruppen består i dag av Francis Ambrose Des Bouvrie, Sigrid Gartmann, Malou Tropé Wheatley, Jelena Pozdnakova og Kajsa Ettrup Lilledalen. Involverte lærere er Heidi Ree og Anne Kirsti Wøien.
Hvert år vil det være mulig å søke seg inn som elevrepresentant, og vi ser også for oss at det på sikt vil være behov for flere engasjerte elever.