Hovedseksjon

IM - Tilrettelagt gruppe

Elevarbeid

Klassen er en skjermet gruppe som er organisert i et eget klasserom med tilhørende grupperom inne på IM-avdelingen. Elevene får hver sin kontorplass med eget låsbart skap og kontorstol. De får hver sin datamaskin med nødvendig programvare og følger læreplanen til IM-fagene på VG1-nivå over tre år. Hver elev har sin egen tilrettelagte plan og læringssti ut fra sine forutsetninger. Noen oppgaver er felles og noen er tilpasset den enkelte elev. IM-lærere rullerer på å undervise i klassen for å tilby bredest mulig fagkompetanse gjennom året. Fellesfagslærere er de samme gjennom hele året. Klassen har egen kontaktlærer som er med i undervsning i tillegg til faglærer. Sammen organiserer og tilpasser de undervisningen for elevene.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Marit Jakobsen - send mail til Marit her. 

Om IM

Elevarbeider

7c7f776e-ab85-47f1-b97f-70ff98bbd857.jpg

Skjermbilde 2021-02-10 kl. 13.28.59.png