Tilrettelagt gruppe

Elevarbeid

C-klassen er en skjermet gruppe som organisert i et mindre og et litt større rom i IM-landskapet. I det største rommet står ogsåe et langbord hvor gruppen samles.  Elevene får hver sin kontorplass med eget låsbart skap og kontorstol. De får hver sin Mac eller PC og følger læreplanen til IM. Hver elev har sin egen plan og læringssti. Noen oppgaver er felles og noen er tilpasset den enkelte elev. Pga korona er gruppene holdt adskilt, men elever som er interessert i å følge læringsarbeidet i de ordinære IM-klassene, kan gjøre det etter avtale. IM-lærere rullerer på å undervise i C-klassen for å tilby bredest mulig fagkompetanse gjennom året. Vernepleier Charlotte Brattbakk er koordinator for gruppen og organiserer en god gjeng med godt humør. Spørsmål kan rettes til rådgiver Marit Jakobsen - send mail til Marit her. 

Om IM

Elevarbeider

7c7f776e-ab85-47f1-b97f-70ff98bbd857.jpg

Skjermbilde 2021-02-10 kl. 13.28.59.png483dbcbd-f3be-44a0-a01e-01044123951c.jpg