Driftsstyret

elvebakken

Driftsstyret på Elvebakken:


 

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

Eksterne medlemmer                                 

Bjørn Berglund - leder                                                                                

Hans A. Borgen                                                              

Richard Engelbrektson                                

Elevrepresentanter                                                     

Rikke Storvik Sjøhelle 3STB

Emilie Holm Larsen 2STB

Vara:

1. Luvleenkaur Ramgadia 1STF

2. Jesper Bjørke 1MKB                                            

Ansattes medlemmer

Eleanor Bustgaard                                                        

Lars Greger Granlund                                                                 

Tillitsvalgte

Astri Svaland

Henrik Moen

Arvid Evjen Andersen


Ledelsen


Per Solli, rektor


Espen Rueness, assisterende rektor


Eva Kjølsrød, økonomisjef