Hovedseksjon

Driftsstyret

Velkommen til nytt skoleår!

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:

Kontaktinfo: camilla.leirvik@osloskolen.no

Eksterne medlemmer

 • Kari Johanne Spjeldnæs (leder)
 • Simen Kaufman
 • Desirèe Skalle

Elevrepresentanter

 • Ane Syvertsen Leiner
 • William Moe

Ansattes medlemmer

 • Ida Carine Longva
 • Øivind Michelsen

Tillitsvalgte

 • Ingeborg Urke Myklebust
 • Lucas Lizana
 • Knut Landet

Ledelsen

 • Camilla Hauren Leirvik (rektor)
 • Espen Rueness (assisterende rektor)
 • Eva Kjølsrød (økonomisjef)