Driftsstyret

Velkommen til nytt skoleår!

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:


 

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

 • Eksterne medlemmer                                 

  • Bjørn Berglund - leder                                                                                
  • Hans A. Borgen                                                              
  • Richard Engelbrektson                                
 • Elevrepresentanter                                                     

  • Ruby Griffin Solheim 3STE
  • Patrick Riiser 2STC
 • Vara:

  • Marwa Nader 2STB
  • Signe Mehlum 2KDAB                                      
 • Ansattes medlemmer

  • Knut Landet                                                      
  • Ragnar Larssen    
  • Vara: Lars Greger Granlund
  • Vara: Ingelill Tvilde                                                      
 • Tillitsvalgte

  • Kristian Ekvik
  • Henrik Moen
  • Knut Landet
 • 
Ledelsen

  • 
Per Solli, rektor

  • Espen Rueness, assisterende rektor
  • 
Eva Kjølsrød, økonomisjef