Driftsstyret

elvebakken

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:


 

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

 • Eksterne medlemmer                                 

  • Bjørn Berglund - leder                                                                                
  • Hans A. Borgen                                                              
  • Richard Engelbrektson                                
 • Elevrepresentanter                                                     

  • Rikke Storvik Sjøhelle 3STB
  • Emilie Holm Larsen 2STB
 • Vara:

  • 1. Luvleenkaur Ramgadia 1STF
  • 2. Jesper Bjørke 1MKB                                            
 • Ansattes medlemmer

  • Eleanor Bustgaard                                                        
  • Lars Greger Granlund                                                                 
 • Tillitsvalgte

  • Astri Svaland
  • Henrik Moen
  • Arvid Evjen Andersen
 • 
Ledelsen

  • 
Per Solli, rektor

  • Espen Rueness, assisterende rektor
  • 
Eva Kjølsrød, økonomisjef