Driftsstyret

Velkommen til nytt skoleår!

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:


 

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

 • Eksterne medlemmer                                 

  • Hans A. Borgen (leder)                                                                                                                                            
  • Kari Johanne Spjeldnæs
  • Tommy Hvidsten                             
 • Elevrepresentanter                                                     

  • Patrick Riiser, 3STC
  • Signe Mehlum, 3KDAB
 • Vara:

  • Elin Hassel, 2STA
  • Marius Bruusgaard, 1STA                               
 • Ansattes medlemmer

  • Anne Holøien                                                     
  • Arve Berntzen   
  • Vara: Ole-Robert Vestå
  • Vara: Eleanor Bustgaard                                                    
 • Tillitsvalgte

  • Lars Greger Granlund
  • Henrik Moen
  • Knut Landet
 • 
Ledelsen

  • Camilla Hauren Leirvik, rektor

  • Espen Rueness, assisterende rektor
  • 
Eva Kjølsrød, økonomisjef