Driftsstyret

Elvebakken ved Akerselva

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:


 

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

 • Eksterne medlemmer                                 

  • Bjørn Berglund - leder                                                                                
  • Hans A. Borgen                                                              
  • Richard Engelbrektson                                
 • Elevrepresentanter                                                     

  • Ruby Griffin Solheim 3STE
  • Patrick Riiser 2STC
 • Vara:

  • Marwa Nader 2STB
  • Signe Mehlum 2KDAB                                      
 • Ansattes medlemmer

  • Knut Landet                                                      
  • Ragnar Larssen    
  • Vara: Lars Greger Granlund
  • Vara: Ingelill Tvilde                                                      
 • Tillitsvalgte

  • Kristian Ekvik
  • Henrik Moen
  • Knut Landet
 • 
Ledelsen

  • 
Per Solli, rektor

  • Espen Rueness, assisterende rektor
  • 
Eva Kjølsrød, økonomisjef