Hovedseksjon

Driftsstyret

Velkommen til nytt skoleår!

Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Driftsstyret på Elvebakken:

Kontaktinfo: espen.rueness@ude.oslo.kommune.no

Eksterne medlemmer

 • Hans A. Borgen (leder)
 • Kari Johanne Sjeldnæs
 • Tommy Hvidsten

Elevrepresentanter

 

Ansattes medlemmer

 • Anne Holøien
 • Eleanor Isabel Ross Bustgaard
 • Vara: Øivind Michelsen

Tillitsvalgte

 • Lars Greger Granlund
 • Henrik Moen
 • Knut Landet

Ledelsen

 • Camilla Hauren Leirvik (rektor)
 • Espen Rueness (assisterende rektor)
 • Eva Kjølsrød (økonomisjef)