Hovedseksjon

IMMP Vg2 - medieproduksjon

Seriously?

Våg å følge drømmene dine - laget av MP-elev

 

Elev på 2MP:

 Hvorfor er IM fremtidsforberedende?  

Informasjonsteknologi og Medieproduksjon er en av de nyeste VGS-linjene, introdusert i 2020 som et yrkesfaglig valg for kreative og teknologiske elever. Faget har to ulike retninger som du kan velge mellom etter første året. Informasjonsteknologi, som kort fortalt går ut på alt som har med IT og programmering å gjøre. Den andre retningen er medieproduksjon, her handler det mer om film, foto og design. I løpet av årene du tilbringer på IM, lærer og utvikler du utallige ferdigheter og tilegner deg mengder med kompetanse som trengs i yrker rundt omkring, både IM-relaterte og vanlige yrker. Men forbereder linjen deg for et godt yrkesliv og en interessant karriere godt nok? Her kommer tre gode ferdigheter og argumenter for at du kan velge IM med tanke om trygg fremtidig karriere.  

Teknologisk oppdatert/teknologiforståelse  

Det første og mest relevante argumentet for at du kan velge IM med tanken om en trygg arbeidsframtid i bakhodet, er at linjen hele tiden følger teknologiutviklingen. Lærerne er genuint engasjerte og interesserte i fagene de underviser i, og er hele tiden åpne for å lære å utforske nye teknologiske muligheter som dukker opp på markedet. Det forårsaker at det elevene lærer, konstant vil være aktuelt og ikke utdatert informasjon. Så når du senere skal ut i arbeidslivet, enten som lærling eller utdannet medieprodusent, vil den kompetansen du tok/tar med deg fra skolen være veldig relevant for bedriften du skal jobbe i.  

Samarbeidsferdigheter  

Mitt andre argument for at IM bygger relevant kompetanse for videre yrkesliv og karriere, er samarbeidsmulighetene. Ute i arbeidslivet kreves det samarbeidsferdigheter for å lykkes, f.eks. når man jobber på store produksjoner må du kunne jobbe med andre menneskers krav og forventinger til deg. Og den erfaringen opplever du med sikkerhet i løpet av årene dine på IM. Her er det nesten hele tiden et gruppeprosjekt på gang, både stort og lite. På Elvebakken har vi blant annet et stort «streaming»-prosjekt, som flere elever, nærmere 30 stk., er involvert i. Når det er en så stor gruppe som skal oppnå et felles resultat krever det mye og god kommunikasjon. Så det blir et helt nødvendig å lære seg å samarbeide i øyeblikkets hete. Dermed blir IM høyst relevant for flere arbeidsplasser rundt omkring, ikke bare mediefokuserte steder. Så om du velger å gå en annen vei etter skoleløpet, vil det fortsatt være flere ting du kan ta med deg videre, blant annet samarbeidsferdigheter.  

Stresstakling  

Mitt siste argument for i dag er stresstakling. En kjent faktor, på f.eks. et filmsett, er stresset. Om du skal utdanne deg til å jobbe i en produksjon, må du være kjent med hvordan man håndterer stress og presterer i en stresset situasjon. Og den kunnskapen bidrar IM-linjen med. På «sett» er ofte kollegaene og skuespillerne dine veldig slitne fordi det jobbes lange dager, opptil 12-15 timer, og derfor ting fullføres raskt og bra. Dette fører til hektiske situasjoner som kan være ekstremt vanskelig å takle uten erfaring. Derfor er det veldig viktig at du på skolen lærer deg å håndtere sånne situasjoner, og det gjør man. På IM er det nemlig mange deadlines som skal holdes, både på individuelle og gruppe-prosjekter. Man har ofte dårlig tid og flere blir i tillegg litt perfeksjonister etter å ha jobbet med et program eller et prosjekt over lengere tid. Dette som en samlet kombinasjon sørger for at du opplever en del stress. Og selv om det kanskje høres negativt ut, så er det alltid lærere med flere års erfaring som skal hjelpe deg med hvordan ting kan løses annerledes neste gang. Så stress blir nesten et lite kompetansemål du skal klare til sommeren.    

Konklusjon: IM gjør deg klar for fremtiden!  

Om du har vurdert å søke Informasjonsteknologi og Medieproduksjon kan jeg med trygghet si at du har et godt utgangspunkt for et spennende yrkesliv. Ikke bare er IM en linje som underviser i relevant stoff som forbereder deg til arbeidslivet. Men det er også veldig sikkert at IT og medier er med oss veldig lenge, det skal skje ekstreme endringer om vi plutselig ikke bruker kanaler lignende f.eks. Instagram og tiktok om 3 år. Men noen endringer vil det være, og det vil IM forberede deg på! 

Jørgen T. Gundersen, 2IMMP 

 

Elvebakken i Minecraft