Hovedseksjon

KDA Vg1 - bli kjent med deg selv og faget

Mixed material

Det handler om å sanse, utvikle ideer, utforske muligheter og nysgjerrigheten. Du jobber med grunnleggende prosesser, visuelle og romlige virkemidler. Tegneblokk og digitale programmer brukes parallelt, som i virkeligheten.

Du lærer grunnleggende teknikker for kreativ ideutvikling og å skape uttrykk både analogt og digitalt. Du får samtidig muligheten til å utforske hvordan du utvikler ulike sider av deg selv og din evne til egen refleksjon.

Karakterer står ikke i fokus i kunstfagene, du lærer og utvikler deg og vi har dialog hele veien. Før jul har vi tid sammen til å se gjennom arbeidsmappen som viser hva du har fått til, hva du har våget å feile på og lære av, hva du er fornøyd med og se på hvordan du kan utvikle deg videre.

Elvebakken tilbyr følgende programfag

Realfag:
Matematikk S og R
Fysikk
Kjemi
Biologi
Informasjonsteknologi
Geofag
Teknologi og forskningslære

Språk, samfunnsfag og økonomi:
Historie og filosofi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi
Markedsføring og ledelse
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Rettslære
Samfunnsøkonomi
Samfunnsgeografi
Psykologi
Breddeidrett
Friluftsliv
E-sport
Engelsk
Fransk III
Tysk III
Spansk III
Kinesisk II 

Kreative fag:
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Foto og grafikk
Kunst og skapende arbeid
Bilde (foto, film, VFX, 3D/animasjon/spilldesign)
Lyddesign 
Tekst
Grafisk design

 

Fagtilbudet kan variere fra år til år