Hovedseksjon

MKS Vg2 - utforsk mulighetene

MK elevarbeid

Andre året gir muligheter til fordypning og smake på det profesjonelle liv. Du får prøve deg på reelle oppdrag og utvikler evnen til strategisk kommunikasjon.

Samtidig er det viktig å våge å eksperimentere, prøve ut ulike former, metoder og et stadig større repertoar av virkemidler for å utvikle sin undringskompetanse. Den som frykter å gjøre en feil vil aldri kunne klare å tenke en innovativ tanke.

Ved å tøye egne grenser og de rammer som profesjonelt oppdrag setter øver du din selvstendighet og kreativitet. Gjennom å sette ditt eget arbeid inn i en større sammenheng, ser du betydningen av din egen rolle i kommunikasjonsprosessen. 

 

 

 

Intervju med VG2 elev Nora Kruse i Aftenposten:

Les hele saken her

Fagvalg på Vg2 og Vg3 gir mange muligheter

Eksempler på programfag som du kan velge:

Bilde (foto og/eller film) - Lyddesign

Tekst - Grafisk design - Medieutvikling

Mediespesialisering (kun Vg3)

Historie og filosofi 

Arkitektur og samfunn - Design og bærekraft

Foto og grafikk 1 og 2 - Kunst og skapende arbeid

Politikk, individ og samfunn - musikk

Markedsføring og  ledelse - Rettslære

Samfunnsøkonomi - Næringslivsøkonomi

Psykologi - Breddeidrett - Lederutvikling

Entreprenørskap og bedrfitsutvikling

Matematikk S og R - Fysikk -  Kjemi

Informasjonsteknologi - Geofag

Teknologi og forskningslære