Hovedseksjon

Vg3-Ettårig komprimert løp for elever med kort botid

Elvebakkenlogo med glassvegg og himmel

FAGLIG INNHOLD

Ett-årig komprimert løp inneholder disse fagene:

Norsk

Engelsk

Samfunnskunnskap

Historie

Matematikk*

Naturfag*

+ Morsmålseksamen

 

*Det  kan søkes om fritak fra faget hvis du har det godkjent av Samordna opptak. Da kan du ta mer avansert matematikk og ett annet programfag

 

SAMORDNA OPPTAK

Det er på Samordna opptak (SO) du søker høyere utdanning ved universiteter og høyskoler og fagskoler.

Det er SO som godkjenner fag tatt i utlandet og dokumentasjonen din. (vitnemål/karakterutskrift) 

 

SKOLENS ANSVAR

Skolen skal tilby fag som gir generell studiekompetanse, og vi skal gi deg  støtte og veiledning i prosessen mot å søke videre studier.

 

ELEVENS ANSVAR

Skaffe dokumentasjon:

Vitnemål på originalspråket

Vitnemål oversatt til norsk eller engelsk

    (SO krever statsautorisert oversetter)

Antall timer i fag for de land SO krever dette

 

Det er viktig at du leser og undersøker ditt lands nettside på SO. www.samordnaopptak.no

 

Dersom du har mer enn 10% ugyldig fravær får du ikke bestått faget. 

 

Hvorfor velge ettårig komprimert.

Gir deg generell studiekompetanse sammen med ditt vitnemål fra utlandet 

Oppnå kompetanse i norsk B2 og engelsk gratis

Dekker kravet til statsborgerprøven

Lærer akademisk norsk og engelsk

Lærer digital matematikk 

Du blir mer studieforberedt