Rådgivertjeneste

Våre flotte rådgivere

Du finner oss i studie- og karrieresenteret som kalles Solli plass. Du kan kontakte oss på Facebook. Du kan også sende mail eller sende sms/ringe. Se kontaktinfo under. 

Vi

  • ser etter hver enkelt elevs unike potensial
  • tilbyr utdannings- og yrkesveiledning
  • gir råd og veiledning om fagvalg
  • svarer på personlige og sosiale spørsmål
  • organiserer praktisk og pedagogisk tilrettelegging
  • arrangerer større events med karrieredager
  • informerer om studieopphold i utlandet
  • svarer gjerne på store og små spørsmål
  • kobler elever opp mot ulike samarbeidspartnere
  • har fokus på din fremtid