Hovedseksjon

Informasjon om klage på standpunktkarakter

Elvebakken ligger fint til ved Akerselva

For elever på Vg3:

Standpunktkarakterer publiseres i Visma den 7. juni kl. 12:00.

9. Juni kl. 12:00 – Hurtigklagefrist. Klagen må leveres skriftlig på en egen mal. Skjemaet ligger tilgjengelig under skjemaer på Elvebakkens nettside: https://elvebakken.vgs.no/elevtjenester/reglement-og-skjema/skjermaer/ Klagen må være underskrevet av eleven og levert i resepsjonen innen kl. 12.00, 9. juni. 
22.-27. Juni – Elever får fortløpende svar via Digipost eller annen digital postkasse.

For elever på Vg1 og Vg2:

Klagefristen for standpunktkarakterer er 10 dager etter at karakteren er publisert.
Klagen må leveres skriftlig på en egen mal som finnes under skjemaer på Elvebakkens nettside: https://elvebakken.vgs.no/elevtjenester/reglement-og-skjema/skjermaer/ Klagen må være underskrevet av eleven og levert i resepsjonen innen kl. 12:00 den 26. juni.

 

Vennligst følg disse fristene og prosedyrene for å sikre en rettferdig behandling av klagen.