Hovedseksjon

Fagvalg for studieforberedende program

Espen

PLAN FOR FAGVALG  

November – informasjon om fagvalg i  på foreldremøter og i klassene

Desember - veiledning om fagvalg

20. desember – fagvalgstorg

Januar – veiledning om fagvalg

Februar - prøvevalg i Forms

 

Se fagvalgsbrosjyren for Studiespesialisering (ST) 2023-24

Se fagvalgsbrosjyren for Medier og kommunikasjon, Kunst design og arkitektur 2023-24