Skolemiljøutvalget

Elvebakkenlogo med Elvebakkentekst

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Våren 2015 arrangerte skolemiljøutvalget ved Elvebakken en miljø- og kulturuke med blant annet foredragsholdere som Dag Hessen og Pål Steigan.

Representant fra Bydelsutvalg Grünerløkka 

Stig Tollefsen (V)                       

Elevrepresentanter:  

Markus Berg 1ELKE

Hedda Larsen 2STB

Sofie Fliflet 1SFB

Henrik Voutilainen Nordbø 2DAEA

Representant for de ansatte:   

Odd-Inge Blålid

Representant for ledelsen: 

Stein Kr. Dillevig

Om skolemiljøutvalget