Skolemiljøutvalget

Elvebakkenlogo med Elvebakkentekst

Representant fra Bydelsutvalg Grünerløkka 

Stig Tollefsen (V)                       

Elevrepresentanter:  

Markus Berg 1ELKE

Hedda Larsen 2STB

Sofie Fliflet 1SFB

Henrik Voutilainen Nordbø 2DAEA

Representant for de ansatte:   

Odd-Inge Blålid

Representant for ledelsen: 

Stein Kr. Dillevig

Om skolemiljøutvalget