Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Elvebakkenlogo med Elvebakkentekst

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Våren 2017 arrangerte skolemiljøutvalget ved Elvebakken en miljø- og kulturuke der rasisme og integrering var tema. 

Representant fra Bydelsutvalg Grünerløkka 

Stig Tollefsen (V)                       

Elevrepresentanter:  

Elisabeth Meier Tangen i 2STA
Samuel Erdahl Kaspersen i 1STF 

Representant for de ansatte:   

Odd-Inge Blålid

Representant for ledelsen: 

Camilla Hauren Leirvik

Om skolemiljøutvalget