Foreldremøte 1ST

Det blir først informasjon i auditoriet, deretter kort møte med kontaktlærer i klasserommet, til slutt er det faglærertorg i første etasje, alle faglærere skal være tilstede.