Foreldremøte 1ST

12.11

18:0020:00

Det blir først informasjon i auditoriet, deretter kort møte med kontaktlærer i klasserommet, til slutt er det faglærertorg i første etasje, alle faglærere skal være tilstede.